chondroma (Also chondromas, chondromata) : Related Words Words similar in meaning to chondroma

 • tumor«
 • chondroma«
 • enchondroma«
 • ecchondroma«
 • nonmalignant tumour«
 • tumour«
 • vascular ax«
 • nonmalignant tumor«
 • tumor grows«
 • nonmalignant neoplasm«
 • chondromatous«
 • benign cartilaginous tumor«
 • benign tumour«
 • cartilage«
 • normal hyaline cartilage«
 • benign tumor«
 • benign«
 • cartilaginous cell«
 • basophilic material«
 • extraskeletal chondroma«
 • cartilaginous matrix«
 • bone graft«
 • chondrocytes«
 • curettage«
 • bone«
 • normal cell«
 • tumor cell«
 • characteristic feature«
 • fracture«
 • defect«
 • pattern«
 • distinction«
 • treatment«
 • location«
 • villoma«
 • papilloma«
 • papillary tumour«
 • papillary tumor«
 • osteoma«
 • osteochondroma«
 • osteoblastoma«
 • neurinoma«
 • myxoma«
 • myoma«
 • fibroma«
 • adenoma«
 • rhabdomyoma«
 • lymphadenoma«
 • leiomyoma«
 • fibroid tumor«
 • fibroid«
 • fibroadenoma«