coastal Idioms & Phrases


coastal diving bird

  • noun gull family; skimmer family; jaeger family; auk family
WordNet

coastal plain

  • noun a plain adjacent to a coast
WordNet

coastal rein orchid

  • noun stout orchid of central California to northern Washington having racemes of white fragrant bilaterally symmetrical flowers
    Habenaria greenei.
WordNet